Aktuálně


2016-10-08 ~ Otevřeno přihlašování skokové závody 15.10

Prosím přihlašujte se na hobby závody emailem zavody@konemikulov.cz

Oficiální termín uzavření přihlášek je 12.10.2016 do 23:59.

Po tomto termínu je možné se na závody přihlásit.

 

2015-11-25 ~ PŘÍPRAVA NA ZZVJ S MVDr. LADISLAVEM NÉMETHEM

 

1. lekce již tuto sobotu 28. 11. 2015

Cena jedné lekce: 600 Kč

Cena zahrnuje:

 Skupinovou lekci 45 – 60 min. (2 jezdci v jedné skupině)

 Pronájem haly/jízdárny

 Oběd

V případě zájmu je možné během dne ustájit Vašeho koně za 100 Kč

Kontakt: +420 739 048 258, info@konemikulov.cz


2015-07-13 ~ Dodatek o veterinárních vyšetření

Kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění  pozdějších předpisů, podmínku povinnost i vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití." - to je z vyhlášky.


2015-06-19 ~ Infekční anémie

V ČR je dnes povinnost vyšetřovat na infekční anemii hřebce jedenkrát ročně před odběrem spermatu a všechny koně starší dvou let při jejich přemístění mimo území kraje. Podle až doposud platných vzorových podmínek pro svody koní bylo při těchto akcích rovněž u koní starších dvou let vyžadováno vyšetření na infekční anemii koní, které nesmělo být starší než 24 měsíců. Na základě nepříznivé nákazové situace mění SVS od dnešního dne tyto podmínky. Pořadatelé, kteří budou od nynějška žádat SVS o veterinární podmínky pro pořádanou akci (závody, soutěže, výstavy, atd.), budou muset na základě nových pravidel doložit, že vyšetření není starší 6 měsíců. Organizátoři akcí, které se konají po 4. červnu, ale pro něž byly veterinární podmínky stanoveny již dříve, budou postupovat podle původně stanovených podmínek. V případě účasti zahraničních koní na akcích v tuzemsku budou muset nově být údaje o koních zadány do veterinárního informačního systému EU (TRACES). Nebude již stačit pouze zdravotní potvrzení, tak, jak je tomu i v jiných členských státech.

eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_stanovisko-svs-k-rostoucimu-vyskytu-anemie-koni.html


2015-03-15 ~ Kalendář jezdeckých závodů v Mikulově