Aktuálně


2016-07-22 ~ Přesunutí drezurních závodů

Dne 6. - 7.8 se drezurní závody ruší.

Přesouvají se na poslední víkend v srpnu.

Přesný termín je ještě v jednání, budete včas informováni.

JK Mikulov


2016-06-10 ~ Závody spřežení Mikulov 2016


 

Rozpis

Mistrovství Jihomoravské oblasti ve spřežení 2016

Závody spřežení Mikulov 2016

Kvalifikace Zlaté podkovy 51. ročník

Hobby závody spřežení


2016-04-30 ~ Jezdecké závody – skoky 28. 5. 2016


2016-04-30 ~ Nejbližší akce na cihelně

24 - 26.6 Vozatajské závody v Mikulově

 

24.6 - Drezury

25.6 - Maraton

26.6 - Parkur

 

Začátek vždy v 10:00

  

 

Vstupné:   Dospělí 50Kč senioři a děti 30Kč děti do 6let vstup zdarma


~ Letní pobyt s koňmi a zvířaty na Planetě cihelna v Mikulově

Neděle 24.7. Od 16 00 hod. do 29.7 do 19.00 hod.

Neděle 31.7. Od 16 00 hod. do 5.8 do 19.00 hod.

Přihlášky zasílejte na email  tabor@konemikulov.cz


2015-11-25 ~ PŘÍPRAVA NA ZZVJ S MVDr. LADISLAVEM NÉMETHEM

 

1. lekce již tuto sobotu 28. 11. 2015

Cena jedné lekce: 600 Kč

Cena zahrnuje:

 Skupinovou lekci 45 – 60 min. (2 jezdci v jedné skupině)

 Pronájem haly/jízdárny

 Oběd

V případě zájmu je možné během dne ustájit Vašeho koně za 100 Kč

Kontakt: +420 739 048 258, info@konemikulov.cz


2015-07-13 ~ Dodatek o veterinárních vyšetření

Kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění  pozdějších předpisů, podmínku povinnost i vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití." - to je z vyhlášky.


2015-06-19 ~ Infekční anémie

V ČR je dnes povinnost vyšetřovat na infekční anemii hřebce jedenkrát ročně před odběrem spermatu a všechny koně starší dvou let při jejich přemístění mimo území kraje. Podle až doposud platných vzorových podmínek pro svody koní bylo při těchto akcích rovněž u koní starších dvou let vyžadováno vyšetření na infekční anemii koní, které nesmělo být starší než 24 měsíců. Na základě nepříznivé nákazové situace mění SVS od dnešního dne tyto podmínky. Pořadatelé, kteří budou od nynějška žádat SVS o veterinární podmínky pro pořádanou akci (závody, soutěže, výstavy, atd.), budou muset na základě nových pravidel doložit, že vyšetření není starší 6 měsíců. Organizátoři akcí, které se konají po 4. červnu, ale pro něž byly veterinární podmínky stanoveny již dříve, budou postupovat podle původně stanovených podmínek. V případě účasti zahraničních koní na akcích v tuzemsku budou muset nově být údaje o koních zadány do veterinárního informačního systému EU (TRACES). Nebude již stačit pouze zdravotní potvrzení, tak, jak je tomu i v jiných členských státech.

eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_stanovisko-svs-k-rostoucimu-vyskytu-anemie-koni.html


2015-03-15 ~ Kalendář jezdeckých závodů v Mikulově